Čeští provozovatelé milenecké seznamky na sex a pro zadané CZ/SK prevádzkovatelia Máte otázku? Radi poradíme :)
mini map
Celkom  2706
Dnes  79
  16

Zásady ochrany súkromia

S ohľadom na charakter našej záznamky sa aktívne snažíme, aby informácie, ktoré nám poskytnete, boli v bezpečí. Zhromažďujeme iba také informácie, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu našej zoznamky, nevyužívame e-mailing ani iné, podľa nás, nemorálne praktiky.

 

1. Účel vyhlásenia

V tomto vyhlásení Vás chceme informovať o tom, jako spracovávame Vaše osobné údaje. Podotýkame, že Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s čl. č. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osob. 

 

2. Správca osobných údajov

Osoba zodpovedná za správu Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ portálu MileneckaZoznamka.sk, tj. Martin Moravec, bydliskom K Hájku 2968, Frýdek-Místek, 738 01. Kontaktný e-mail na správcu osobných údajov: info@mileneckazoznamka.sk.

 

3. Naše zásady zaobchádzania s osobnýmiúdajmi

- Údaje vždy spracovávame v súlade so zákonom

- Údaje, ktoré nám poskytnete, bezpečne uchovávame a to LEN po dobu platnosti Vašej registrácie na našej zoznamke.

- Samozrejme nezveřejňujeme žiadne informácie, ktoré ste nám sami neposkytli

- Za pravosť fotografií a informácií v profiloch neručíme

- Na obchodné a štatistické účely využívame Google Analytics a Google Adwords

 

4. Druhy informácií, ktoré zhromažďujeme

Informácie, ktoré zhromažďujeme, shromažďujeme výhradne LEN za účelom zaistenia prevádzky portálu MileneckaZoznamka.sk.

a) Nezhromažďujeme informácie o ľuďoch mladších ako 18 rokov

Portál MileneckaZoznamka.sk je určený výhradne pre používateľov starších ako 18 rokov. Pokiaľ ešte nemáte 18 rokov, prosím neregistrujte sa.

Pokiaľ pri kontrole zistíme, že nám poskytol informácie niekto mladší ako 18 rokov, tak jeho profil po tomto zistení okamžite zmažeme a samozrejme o tejto osobe zmažeme aj všetky informácie, ktoré nám poskytol.

b) Informácie, ktoré nám poskytnete

Počas registrácie budete požiadaný o oznámenie osobných údajov - e-mailová adresa, pohlavie, bydlisko, vek, prezývka (nie Vaše pravé meno). Ďalšie informácie, ktoré môžu byť citlivými údajmi, napr. Aké pohlaví hľadáte, váha a pod. si budete moct upraviť po prihlásení do profilu.

E-mailovú adresu pokladáme za veľmi citlivý údaj, preto Vašu e-mailovú adresu môžu vidieť iba V.I.P. GOLD používatelia a to iba v prípade, že ste so zviditeľnením Vašej e-mailovej adresy výslovne súhlasili ("začiarknutím" kolónky v "Súhlasím so zviditeľnením e-mailovej adresy pre V.I.P. GOLD používateľov".) Samozrejme máte potom v časti "Upraviť profil" možnosť nastaviť zneviditeľnenie e-mailovej adresy.

c) Informácie, ktoré získáváme počas používani anašej služby

Medzi ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme za účelom zaistenia prevádzky portálu MileneckaZoznamka.sk patria:

Informácie o prevedení platby

Zhromažďujeme údaje, ktoré súvisia s uskutočnením platby za V.I.P. a V.I.P. GOLD členstvo, tj. číslo Vášho bankového účtu, údaje súvisiace s Vašou kreditnou kartou, telefónne číslo.

Informácie o zariadení

Prostredníctvom Google Analytics zhromažďujeme údaje o zariadení, z ktorého sa na náš portál prihlasujete (napr. druh HW, verzia operačného systému).

Informácie z protokolu

Používaním nášho portálu automaticky zhromažďujeme určité informácie a ukladáme ich v protokoloch našich serverov. Medzi tieto informácie patria:

- bližšie informácie o tom, akým spôsobom ste použili službu (napr. vyhľadávacie dotazy)

- adresu internetového protokolu

- informácie o udalostiach zariadenia, ako sú nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požadavky alebo odkazujúca adresa URL

Informácie o vašej polohe

Informácie o Vašej polohe neukladáme, iba juvyužívame na prednastavenie lokality pri  registrácii

Úložisko

Cez webové úložisko prehliadača (vrátane technológie HTML 5) alebo medzipamäte aplikácií, môžeme zhromažďovať a uchovávať informácie (predovšetkým nastavenia) v miestnom úložisku vášho zariadenia.

Cookies

Používame súbory cookies alebo podobné technológie na identifikáciu Vášho prehliadača alebo zariadenia. Ak sú tieto informácie prepojené s Vaším účtom, nakladáme s nimi ako s osobnými údajmi. S používaním súborov cookies môžete súhlasiť pri návšteve našich stránok.

Čo sú Cookies?

Cookie je veľmi malý textový súbor (cookies – množné číslo), ktorý často obsahuje jedinečný anonymný identifikátor. Keď navštívite nejaké internetové stránky, počítač požiada Váš počítač o povolenie takýto súbor uložiť v časti Vášho pevného disku, ktorá je konkrétne určená pre súbory cookies.

Informácie získané prostredníctvom súborov cookies môžu zahŕňať dátum a čas vašich návštev internetových stránok, jednotlivé stránky, ktoré ste si prezerali, a dobu, ktorú ste na internetových stránkach strávili.

 

5. Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje poskytnuté pri registrácii používateľa či pri využívaní našich služieb spracovávame za účelom naplnenia zmluvných podmienok stránok MileneckaZoznamka.sk a plnenia účtovných a daňových povinností našej spoločnosti.

Informácie, ktoré shromažďujeme zo všetkých našich služieb, používame na ich poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zlepšovanie, na vyvíjanie nových služieb a na ochranu stránok MileneckaZoznamka.sk aj ich používateľov. Tieto informácie taktiež používame, aby sme Vám mohli poskytnúť obsah zodpovedajúci Vašim potrebám – ako napríklad relevantnejšie výsledky vyhľadávania atď.

Keď nás kontaktujete, môžeme si ponechať záznam o komunikácii, aby sme Vám boli schopní pomôcť pri riešení akýchkoľvek prípadných problémov. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie informácií o našich službách, ako napríklad oznámenie o chystaných zmenách, vylepšeniach či zvýhodnených ponukách V.I.P. členstva a zviditeľnenia. E-mailovú adresu môžeme tiež použiť na zasielanie notifikácií na prichádzajúce správy vo Vašom profile, či na zasielanie informácií o analýze návštevnosti Vášho profilu.

Zasielanie informácií na e-mailovú adresu môžete kedykoľvek vypnúť tak, že nás kontaktujete na info@mileneckazoznamka.sk so žiadosťou o to, nech Vám nie sú zasielané informatívne e-maily a my Vašu požadavku obratom splníme.

Niektoré Vaše osobné údaje (napr. IP adresa) držíme taktiež z dôvodu oprávneného záujmu za účelom ochrany našich práv, prípadne práv a slobôd tretích osôb.

Váš obsah na MileneckaZoznamka.sk analyzujú naše automatizované systémy, aby sme Vám mohli ponuknut funkcie služieb relevantných priamo pre Vás, napríklad detekciu spamu a malwaru.

 

6. Ako dlho zhromažďujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje registrovaných používateľov zhromažďujeme dovtedy, kým si registrovaný používateľ sám praje profil zmazať.

 

7. Ďalší príjemcovia osobných údajov

Medzi ďalších príjemcov Vašich osobnýchúdajov patria subjekty, ktoré zaisťujú správu a prevádzku nášho portálu (správca hostingu, správca domény) a ďalej potom subjekt poskytujúci realizáciu platieb na základe uzatvorenej zmluvy.

 

8. Prístup k Vašim údajom a Vaše práva

a) Právo prístupu

Máte právo na prístup k Vašim údajom a na ďalšie súvisiace informácie. Máte právo nás požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov v bežne používanom, strojovočitateľnom formáte, ktorý umožňuje ich odovzdanie inému správcovi. Správca Vám poskytne kópiu spracovávaných údajov. V prípade, že by ste si priali ďalšie kópie, môže byt od Vás vyžadovaný poplatok.

b) Právo na opravu

Pokiaľ si budete priaťniektoré údaje, ktoréstenepresne udali, opraviť, máte právo oznámiťtútoinformáciu správcovi a ten je povinný bez zbytočného odkladu tieto údaje opraviť.

c) Právo na vymazanie

V prípade, že sa rozhodnete pre vymazanie Vašich údajov z portálu MileneckaZoznamka.sk je správca bez zbytočného odkladu povinný zaistiť výmaz všetkých údajov, ktoré sa Vašej osoby týkajú. Toto právo nemožno uplatniť v prípade, keď je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti správcu, na účely archivácie vo verejnom záujme, na obhajobu právnych nárokov alebo v ďalších prípadoch, ktoré GDPR stanovuje.

d) Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v prípade, ak ste vzniesol(a) námietku proti spracovaniu osobných údajov alebo ak popierate presnosť uvedených osobných údajov.

e) Právo na prenositeľnosť údajov

Od 25. mája 2018 máte za určitých okolností nárok na vyžiadanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli (vštruktúrovanej, často používanej a strojovočitateľnejforme) a tieto použiť inak alebo nás vyzvať, aby sme tieto údaje odevzdali tretej strane podľa Vášho výberu.

 

9. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak ste nám na spracovanie vašich údajov poskytli súhlas, ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie tohoto súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov po celú dobu, počas ktorej bol váš súhlas platne udelený. Odvolanie vášho súhlasu bude mať vplyv len na spracovanie vašich údajov na konkrétny účel alebo účely, na ktoré bol udelený. Nemá však vplyv na spracovanie vašich osobných údajov na iné účely a právne dôvody, pokiaľ sa na takéto osobné údaje vzťahujú.

 

Tieto zásady ochrany súkromia sú platné od 1.1.2023.

Vo Frýdku-Místku dňa 1.1.2023.